Event cover
AvatarAvatarAvatar
Alex and 2 more

ParkRun Fort V Włochy

1 Jun, 9:00 AM–10:00 AM  ·  Wlochy

Event details

Free 5 km running for everyone regardless of age, results or fitness, organized every Saturday at 9.00. We invite you to complete the route by walking, jogging or running. Join us on Saturday! Bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję, organizowane w każdą sobotę o 9.00. Zapraszamy do pokonania trasy marszem, truchtem lub biegiem. Dołącz do nas w sobotę

Alex l
Event host
Event host's avatar
ParkRun Club
Club of the event
Club logo
1 Jun, 9:00 AM–10:00 AM
Saturday
Wlochy
Exact location available after joining