Club cover
AvatarAvatar

ParkRun Club

About club

Free 5 km running for everyone regardless of age, results or fitness, organized every Saturday at 9.00. We invite you to complete the route by walking, jogging or running. Join us on Saturday! Bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję, organizowane w każdą sobotę o 9.00. Zapraszamy do pokonania trasy marszem, truchtem lub biegiem. Dołącz do nas w sobotę!

Warsaw
Based in

Media

2
1 image in gallery
2 image in gallery