User main picture

Alena Kazachkova

BI engineer
Mokotow, Warsaw, Poland

About me

:)